Pin nhiên liệu

Ngay từ thời điểm xuất hiện, pin nhiên liệu hydro được xem như sự thay thế hoàn hảo cho các loại nhiên liệu hóa thạch. Các nhà khoa học có thể tạo ra điện bằng cách sử dụng hydro và oxy mà không gây ảnh hưởng đến môi trường. Xe hơi chạy bằng pin nhiên liệu hydro không chỉ mang đến hiệu suất tốt hơn động cơ đốt trong mà khí thải duy nhất của nó sẽ là nước.

Pin nhiên liệu

Thật không may, trong khi hydro là nguyên tố có nhiều nhất trong vũ trụ nhưng ở trái đất thì hầu hết nó được gắn liền với các phân tử như nước. Điều đó có nghĩa là hydro tinh khiết phải được sản xuất bởi các nguồn năng lượng khác – mà trong nhiều trường hợp liên quan đến nhiên liệu hóa thạch. Một vấn đề khác với hydro là nó không thể nén một cách dễ dàng hoặc an toàn, và đòi hỏi bể lớn để lưu trữ. Ngoài ra các nguyên tử hydro có xu hướng thất thoát thông qua vật liệu làm bình chứa.