Nhiên liệu từ tảo

Tuy không phải là nguồn nhiên liệu sinh học được sản xuất mang tính thương mại, nhưng tảo hiện đang được triển khai trong dự án OMEGA của NASA với phương pháp chính là thu giữ carbon và sản xuất nhiên liệu sinh học.

Nhiên liệu từ tảo

Loài tảo xanh đơn bào Chlorella vulgaris phát triển tốt trong nước thải và đang được ngành nuôi trồng thủy sản quan tâm nghiên cứu. NASA tuyên bố lợi thế chính của tảo so với các cây trồng sản xuất nhiên liệu sinh học khác là không cần đất và phân bón.