Nhiên liệu từ cây mía

Cây mía được trồng chủ yếu ở các vùng nhiệt đới, là nguồn nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy chế biến đường. Chưng cất loại nước đường từ cây mía tạo ra ethanol sinh học, có thể cung cấp nhiên liệu cho xe. Không những thế, bã mía còn được đem đốt để sản xuất điện sinh học.

Nhiên liệu từ cây mía

Brazil là nước xuất khẩu mía nhiều nhất thế giới. Tại quốc gia này, sản xuất xăng dầu yêu cầu chứa ít nhất 22% lượng ethanol sinh học, hướng tới nước này còn khuyến khích sử dụng điện sinh học nhiều hơn.

Theo Hiệp hội công nghiệp mía đường Brazil (UNICA), Brazil sản xuất trên 487 triệu tấn mía trong thời kỳ thu hoạch năm 2007-2008 trên diện tích mía 7,8 triệu ha – chiếm khoảng 2% đất canh tác có sẵn của cả nước.